asiakaspalvelu@urumi.fi
Etsi

Yksityisyyssuojatiedote

Rekisteriseloste & yksityisyydensuoja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Urumi Oy:n asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä
Urumi Oy
Vuorikatu 30
70100 Kuopio
asiakaspalvelu@urumi.fi
www.urumi.fi

2. Rekisterin nimi
Urumi Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä suoramarkkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Urumi Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Urumi Oy käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti: Verkkokaupan asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Urumi Oy:n sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilauksen tehdessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka ja sähköpostiosoite. Tämän lisäksi tallennetaan uutiskirjeen tilaajat, tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, palautuksista sekä erikoispalveluista (esim. kaksoiskappaletakuu).

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
2) tilaa tavaraa.
3) tilaa sähköisen uutiskirjeen

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Urumi Oy:n edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Urumi Oy:n edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.Copyright © 2018 Urumi. All Rights Reserved
Urumi