Rekisteriseloste & yksityisyydensuoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Urumi Oy:n asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä
Urumi Oy
Vuorikatu 30
70100 Kuopio
asiakaspalvelu@urumi.fi
www.urumi.fi

2. Rekisterin nimi
Urumi Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä suoramarkkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Urumi Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Urumi Oy käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti: Verkkokaupan asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Urumi Oy:n sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilauksen tehdessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka ja sähköpostiosoite. Tämän lisäksi tallennetaan uutiskirjeen tilaajat, tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, palautuksista, pistemääristä sekä erikoispalveluista (esim. kaksoiskappaletakuu). Sivusto tallentaa automaattisesti myös IP-osoitteen, josta asiakas rekisteröityy tai tekee tilauksen.

Asiakkaiden maksutiedot (pankki, luottokortti, PayPal ym.) eivät tallennu järjestelmäämme, vaan niitä käsittelee Checkout.fi -palvelu.

Sivusto käyttää evästeitä esimerkiksi ostoskorin, sisäänkirjautumisen ja rekisteröinnin toimivuuden takaamiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
2) tilaa tavaraa.
3) tilaa sähköisen uutiskirjeen

Asiakas voi rekisteröityessään päättää, tilaako hän sähköisen uutiskirjeen vai kieltääkö hän suoramarkkinoinnin.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja säilytetään Yhdysvalloissa sijaitsevalla Siteground-palvelimella.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Urumi Oy:n edustajat ja työntekijät. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Urumi Oy:n edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

8. Mistä henkilötiedot on saatu

Urumi Oyn henkilötiedot ovat asiakkaiden itsensä tallentamia ja luovuttamia. Henkilötietoja ei osteta kolmansilta osapuolilta.

Jos epäilet, että joku on rekisteröitynyt tai tehnyt tilauksia henkilötiedoillasi ilman lupaasi, otathan yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu(a)urumi.fi .

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Passiivisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan säännöllisesti. Aktiivisten asiakkaiden yksittäiset ei-aktiiviset tilaustiedot poistetaan, kun ne ovat yli 2 vuotta vanhoja.

10. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan Urumi Oy:n työntekijöillä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
11. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

* Oikeus nähdä hänestä tallennetut tiedot

* Oikeus oikaista hänestä tallennettuja tietoja

* Oikeus tietojen poistamiseen

* Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos asiakas tahtoo nähdä, oikaista tai poistaa tietoja, tulee hänen ottaa yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu(a)urumi.fi . Tiedot voidaan poistaa, jos asiakkaalla ei ole käsittelemättömiä tilauksia tilillään. Tietojen näkemiseen, oikaisemiseen tai poistamiseen ei vaadita erillistä syytä. Asiakkaan tiedot varmennetaan sähköpostin, osoitteen, puhelinnumeron tai vanhojen tilausten kautta ennen tietojen antamista, muuttamista tai poistamista.
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu asiakkaan tietosuoja-asetuksiin perustuvia oikeuksia. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.